Bulgarian

За нас

Българската федерация по трап, двоен трап и скийт отговаря за развитието на три олимпийски дисциплини : "Трап", "Двоен трап" и "Скийт".

Всяка една от тях е коренно различна, както по използвана материална база , така и по използвано оръжие и боеприпаси .

БФТС разполага с 18 лицензирани стрелбищни комплекси, 32 клуба и над 400 картотекирани състезатели. 

Цели

Целите на Българската федерация по трап, двоен трап и скийт са:

 

  • Развитието на спортната дейност в областта на стрелбата в дисциплините "трап", "двоен трап" и "скийт" и координиране на усилията за популяризирането му.
  • Изграждане на национални отбори по трап, двоен трап и скийт, участие в международни състезания, организирани от Националните спортни федерации, Международната стрелкова федерация /ISSF/, Европейската стрелкова конфедерация /ESC/  и Международния олимпийски  комитет.
  • Повишаване  на общата и специална  спортно техническа  и общо физическа подготовка на състезателите и практикуващите спорта стрелба в дисциплините "трап", "двоен трап" и "скийт", както и спомагането за неговото развитие и разпространение в Република България.
  • Защита на професионалните, социалните и трудовите интереси на своите членове.

Ръководство

Илия Кирилов - Председател
Евгения Кирилова - Генерален секретар

 

Членове на управителния съвет
  1. Илия Кирилов- председател
  2. Йордан Йорданов
  3. Диян Стайков
  4. Стефан Ненков
  5. Мирослав Миткин

6. Гавраил Иванов

7. Димитър Иванов

8. Иван Гюлев

9. Димо Маджаров

10. Илийчо Лачовски

11. Евгения Кирилова

Контакти

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТРАП, ДВОЕН ТРАП И СКИЙТ

 гр. София, Бул. „Васил Левски“  № 75, ет. 7, ст. 703

Имейл: btsf@abv.bg

Адрес за кореспонденция:

гр. Плевен, ул. "Българска авиация" № 55

Тел./факс.: +359 64 600 687